PCC Game Center Galaxy - 66 Võ Văn Tần, Đà nẵng.

Eliminatorias

pebin