"Atatürkü anma turnunası"

Afvalschema

Abdullah dalga