Vòng Chung Kết Miền Bắc - NC2019

Bracket

FO3VN_Tournament