PCC Cyber Galaxy - 152 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng.

赛程

pebin